นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

139528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
132
191
137475
4028
4236
139528

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-25 02:48

สสค.สุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

Post by Suphanburi
on 20 มกราคม 2564
ฮิต: 151

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายครรชิต​ มโนวรางกูร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมาย นางสาวพัทธนันท์ จิตฉ่ำ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสามชุก โดยการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่อำเภอสามชุก จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง 134 คน โดยเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย 70 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 63 คน และลาว 1 คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด

สสค.สุพรรณบุรี สร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์

Post by Suphanburi
on 13 มกราคม 2564
ฮิต: 149

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายครรชิต​ มโนวรางกูร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายนางรุ้งทอง สมบัติเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีประจันต์ โดยการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง 199 คน โดยเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย 121 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 76 คน ลาว 1 คน จีน 1 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด

สสค.สุพรรณบุรี ตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิง

Post by Suphanburi
on 13 พฤศจิกายน 2563
ฮิต: 154

วันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. นายครรชิต มโนวรางกูร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาววัชรี เสมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 449 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นหน่วยฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม ทั้งนี้ หน่วยฝึกได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วน

สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันจป.

Post by Suphanburi
on 13 พฤศจิกายน 2563
ฮิต: 294
วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน และอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดังนี้ 
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า วิทยากรจากสำนักงานการไฟฟ้า อ.อู่ทอง 
2. การฝึกซ้อมดับเพลิง วิทยากรจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยมีนายครรชิต มโนวรางกูร สค.สุพรรณบุรี เป็นประธาน มีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน จำนวน 280 คน