นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

139499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
132
162
137475
3999
4236
139499

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-25 01:47

สสค.สุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาแรงงานนอกระบบสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืน

Post on 05 สิงหาคม 2563
by Suphanburi
ฮิต: 194

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 สสค.สุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาแรงงานนอกระบบสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ศึกษาดูงาน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกทั้งสิ้น 106 คน โดยมีนางสุรินทร์ ทองรักษ์ ประธานกลุ่มเป็นวิทยากร
-กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกจำนวน 20 คน โดยมีนางสาวจินตนา คชชา ประธานกลุ่มเป็นวิทยากร


2. วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อบรมสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีเปิดโครงการ โดยนายครรชิต มโนวรางกูร สค.สุพรรณบุรี
- แนะนำคณะทำงานฯ ภารรัฐ ภาคเอกชน และแรงงานนอกระบบ
- การบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (ไฟฟ้า เครื่องจักร สารเคมีอันตราย) วิทยากรโดย นายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล เจ้าหน้าที่สสค.สุพรรณบุรี
- บรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (หลักการยศาสตร์) วิทยากรโดย แพทย์หญิงพิชญพร พูนนาค แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนค้นหาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับกลุ่มอาชีพของตนเองต่อไป วิทยากรกลุ่มโดยคณะทำงานฯ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแรงงานนอกระบบ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 60 คน