นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

139472
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
132
135
137475
3972
4236
139472

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-25 00:43

สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Post on 21 สิงหาคม 2563
by Suphanburi
ฮิต: 240

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย
- การบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยเจ้าหน้าที่สนง.ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสุพรรณบุรี
- การบรรยายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
มีนักศึกษาระดับ ปวส. ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 100 คน