นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

102061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
112
123
101205
786
3667
102061

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-07 16:13

กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post on 24 กันยายน 2563
by Suphanburi
ฮิต: 55

     วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบความคืบหน้า การยกร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ. ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับงานประดาน้ำ ทั้งนี้ยังได้พิจารณาที่มาและองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัด และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 5 คณะ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร