นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

102057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
112
119
101205
782
3667
102057

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-07 15:56

กสร. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ดีเด่น ปี 2563

Post on 29 กันยายน 2563
by Suphanburi
ฮิต: 57

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประภทองค์การภาครัฐส่วนกลาง ระดับดีเด่นจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนโดยได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนทีสามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่น ๆ ในโอกาสนี้นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อการนำเสนอองค์กรต้นแบบที่ดี (Best Practice) ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย