การประชุม
 
นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

197498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
324
1888
191586
166
16021
197498

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-01 11:20

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสค.


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

วรรค 1 | ผลการพิจารณาฯ

วรรค 2 | นโยบายหรือการตีความ

วรรค 3 | แผนงาน โครงการ งบประมาณ

วรรค 4 | คู่มือ หรือ คำสั่ง ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

วรรค 5 | สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 (2)

วรรค 6 | สัญญาสัมปทานผูกขาด ร่วมทุน

วรรค 7 | มติ ครม. หรือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

วรรค 8 | ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด