การประชุม
 
นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

217569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
262
2306
212335
7352
12885
217569

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-20 00:02

กสร.เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Post on 01 มิถุนายน 2565
by Suphanburi
ฮิต: 227

กสร.เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แทนชุดเดิมที่จะครบกำหนดวาระในวันที่ 21 กันยายน 2565 วันที่ 10 กันยายน 2565 และ วันที่ 22 กันยายน 2565 ตามลำดับ โดยแต่
ละคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละ 5 คน

          การเลือกตั้งดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต ได้แก่ เขตภาค 1 ณ จังหวัดสระบุรี เขตภาค 2 จังหวัดชลบุรี เขตภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา เขตภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เขตภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ เขตภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรี เขตภาค 8 จังหวัดภูเก็ต เขตภาค 9 จังหวัดสงขลา และเขตภาค 10 กรุงเทพมหานคร

          จึงขอเชิญชวนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

          - เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง       ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565

          - เสนอชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง      ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบเสนอชื่อได้ที่ : shorturl.at/hksNZ

และยื่นได้ที่

          - เขตภาค 10 ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่องค์กรผู้เสนอชื่อตั้งสำนักงานอยู่

          - เขตภาค 1-9 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่องค์กรผู้เสนอชื่อตั้งสำนักงานอยู่

      เขตภาค 1 ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยสถานที่
ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี

      เขตภาค 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

      เขตภาค 3 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

      เขตภาค 4 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และบึงกาฬ โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี

      เขตภาค 5 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่

      เขตภาค 6 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์

      เขตภาค 7 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี

      เขตภาค 8 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

      เขตภาค 9 ได้แก่ จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา

      เขตภาค 10 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 02 660 2163-5

 

 

เป้าหมายองค์กรคุณธรรม